Obec Libřice - SDH Libřice

SDH Libřice

 
Sdružení dobrovolných hasičů Libřice
 
Historie
 
Sbor byl založen v roce 1878 na popud Hasičské vzájemné pojišťovny ze Spy, na základě předešlých událostí v obci, a to požáru v č.p. 31 u Hojných a č.p. 32, kde bydlel děd prvního kronikáře sboru p. Jiří Rulf.
 
Zakladatelem sboru byl starosta obce p. Václav Zilvar z č.p. 20 a stav členstva po založení čítal 39 činných a 12 zakládajících členů.
 
Prvním velitelem byl zvolen Adolf Hrnčíř, rolník z č.p. 25, jeho náměstkem byl Václav Zilvar a výborem Josef Kutík. Čtyřkolovou ruční stříkačku přivezl starosta obce od pojišťovny ze Spy.
 
Prvního zásahu u požáru se sbor zúčastnil dne 24.6.1878 na Novém Plese a ještě téhož dne u dalšího požáru v Jasenné za účasti 34 členů.
 
 
 
Současnost
 
Naše sdružení čítá v součastné době 50 členů z čehož 16 členů připadá na dorost a mládež.
 
 
Činnost
 
 
Každoročně v letních měsících kontrolujeme hydranty v naší obci. Zajišťujeme bezpečnost a klidný průběh Čarodějnic. Věnujeme se i společenským akcím jak pro dospělé, tak i pro děti. Pořádáme Hasičský ples, kterým zahajujeme plesovou sezonu v obci. Poslední červnový víkend společně se Svazem žen připravujeme pestrý Dětský den, který si vždy všichni užijeme. Na naše malé děti nezapomínáme ani v předvánočním čase, kdy je navštěvuje Čert s Mikulášem.
 
V letošním roce jsme se účastnily devíti soutěží v požárním útoku. Naši malý hasiči též nezaháleli a mimo svých pravidelných setkání se také zúčastnili šesti soutěží.
 
 

Další informace získáte zde...

 

SDH Libřice stále přijímá děti do hasičského kroužku viz leták zde: Nábor dětí do hasičského kroužku

 

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika