Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuality

Dezinfekce

Nabídka dezinfekce na ruce, na kliky, atd. Používá se neředěná.

Kdo máte zájem, volejte na č. tel. 723 245 8331 (Hynková) – přineseme k vám domů.

Obec provádí pravidelně dezinfekci autobusových zastávek, dětského hřiště a kontejnerů na veškeré druhy odpadu.

Komunální odpad

Zajištění odvozu popelnic:  na popelnici musí být po 15. ÚNORU svozová známka na rok 2021.

 Kde nebude vylepená, popelnici nevyvezou.

Lze platit osobně na obecním úřadu nebo na č. účtu obce: 28621511/0100 – jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu.

Nakládání s odpady:

použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

 Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ!

Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad. 

SVOZ POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE:

Použitý olej nalijte do průhledné plastové lahve – maximálně 2 litrové, důkladně utáhněte víčko a uzavřenou lahev položte při svozu komunálního odpadu na víko své popelnice, na lahev napište LIBŘICE (kvůli dotacím na svoz).

NESMÍ SE VKLÁDAT lahve  s MOTOROVÝM OLEJEM – ten patří do NEBEZPEČNÉHO ODPADU, který se na jaře a na podzim bezplatně odváží.

Letáčky:

–          JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD

–    ZMĚNA – PET lahve s použitým jedlým 

                       olejem na víko popelnice

Uvedené letáčky najdete na této stránce níže u HLÁŠENÍ ROZHLASU, kde jsou uvedené jako PŘÍLOHY k HLÁŠENÍ 

Poplatky ze psa

u mladých psů od 3 měsíců v průběhu roku 

lze platit osobně na OÚ nebo na č. účtu obce: 28621511/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu, konstantní symbol 62

Sazba poplatku za kalendářní rok 2021 činí:

a) za prvního psa…….……………….…………………….100,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa………………..200,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu…….…50,- Kč