Obec Libřice - Pronájem tenisového kurtu

Pronájem tenisového kurtu

CENÍK
TENISOVÝ KURT V  LIBŘICÍCH
 
PLATNÝ PO DOBU ZKUŠEBNÍHO PROVO
(pronájem celého tenisového kurtu)
 
 
 
Člen klubu (občan Libřic)              80,- Kč/ 1 hodina
 
Návštěvník                                     200,- Kč/ 1 hodina
 
Dítě do 15 let                                30,- Kč / 1 hodina
 
Noční osvětlení                            + 20,- Kč / 1 hodina

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika