Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad – sobota 25. března od 9,10 – 9,35 hod. ve dvoře obecního úřadu

Odpad bude odebírán osobně, nenechávejte věci ležet (místo je pod kamerovým systémem)

Vybírané nebezpečné odpady:

 • oleje a nebo tuky
 • barvy, lepidla, pryskyřice
 • rozpouštědla
 • kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
 • detergenty, odmašťovací prostředky
 • staré léky
 • pesticidy
 • akumulátory (i plné)

 Další odpady, které od Vás odebereme:

 • pneumatiky (osobní)
 • monočlánky
 • zářivky, výbojky
 • ledničky, mrazničky
 • televizory
 • elektropřístroje – radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.

                                  

POZOR:                                                                 

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:

čas otevření dvora bude upřesněný v úterý

 • KONTEJNER PŘIVEZOU V PÁTEK 24. 3. – TAKÉ NUDE VE DVOŘE U OBECNÍHO ÚŘADU
 • PŘI UKLÁDÁNÍ ODPADU BUDOU PŘÍTOMNI ZAMĚSTNANCI OBCE, ABY SE DO KONTEJNERU NEUKLÁDALI VĚCI, CO PATŘÍ NA VYTŘÍDĚNÍ (viz letáky, které jste obdrželi spolu se známkou na popelnici)
 • stavební suť a ani eternitový odpad se nebere (musíte si sami na vlastní náklady objednat kontejner k domu)