Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 včetně příloh

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Zvěřejnil (zodpovídá): Eva Hynková

Na elektronické úřední desce je zveřejněn kompletní návrh ZÚ včetně příloh.

Na úřední desce je zveřejněn návrh ZÚ včetně titulních stran příloh s tím, že kompletní návrh ZÚ včetně příloh je k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři starostky.