Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

VV – návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Zvěřejnil (zodpovídá): Eva Hynková

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Libřice