Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Poplatky ze psa

u mladých psů od 3 měsíců v průběhu roku 

lze platit osobně na OÚ nebo na č. účtu obce: 28621511/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu, konstantní symbol 62

Sazba poplatku za kalendářní rok 2021 činí:

a) za prvního psa…….……………….…………………….100,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa………………..200,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu…….…50,- Kč