Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Komunální odpad

Zajištění odvozu popelnic:  na popelnici musí být po 15. ÚNORU svozová známka na rok 2021.

 Kde nebude vylepená, popelnici nevyvezou.

Lze platit osobně na obecním úřadu nebo na č. účtu obce: 28621511/0100 – jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu.

Nakládání s odpady:

použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

 Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ!

Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad. 

SVOZ POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE:

Použitý olej nalijte do průhledné plastové lahve – maximálně 2 litrové, důkladně utáhněte víčko a uzavřenou lahev položte při svozu komunálního odpadu na víko své popelnice, na lahev napište LIBŘICE (kvůli dotacím na svoz).

NESMÍ SE VKLÁDAT lahve  s MOTOROVÝM OLEJEM – ten patří do NEBEZPEČNÉHO ODPADU, který se na jaře a na podzim bezplatně odváží.

Letáčky:

–          JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD

–    ZMĚNA – PET lahve s použitým jedlým 

                       olejem na víko popelnice

Uvedené letáčky najdete na této stránce níže u HLÁŠENÍ ROZHLASU, kde jsou uvedené jako PŘÍLOHY k HLÁŠENÍ