Obec nabízí svým občanům

prostřednictvím D-testu

poradenství, příručky,

samolepky zdarma! Více info:

D-Test nabídka zdarma!

 

Kronika

 

Kroniku si můžete přečíst na internetu!

Postup:

1) www.vychodoceskearchivy.cz

2) klik na "Státní okresní archiv HK"

3) na levé stranš klik na "Archivní fondy"

4) v okénku "hledat" zadat  "Libřice"

5) klik na "Libřice"

6) klik na "Digitalizované archiválie"

7) klik na "Pamětní kniha", kterou chci číst

D-Test nabídka zdarma!

D-Test nabízí pro naše občany následující služby zcela zdarma:

 

Poradna pro spotřebitele

 

Zkušení právní poradci vyřizují dotazy a stížnosti spotřebitelů telefonicky, e-mailem i osobně.

Spotřebitelům pomáhají řešit reklamace zboží, uzavírání a rušení nejrůznějších smluv, problémy s předváděcími a podomními prodejci, vztahy s mobilními operátory, dodavateli energií, pojišťovnami, bankami atd.

Poradenství je poskytováno zcela zdarma, pouze při využití poradenské linky 299 149 009 platí volající běžný tarif pevné linky. Poradna je v provozu každý všední den od 9 do 17 hodin.

 

Vaše stížnosti

 

Jedná se o internetovou službu na webových stránkách: www.vasestiznosti.cz

 

Spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni s jednáním podnikatelů, mohou svěřit svůj problém do systému mimosoudního řešení sporů. Dořešení spotřebitelských sporů je zcela bezplatné.

 

Příručky

 

Jak na koupi ojetého vozu, aby si spotřebitelé věděli rady přinákupu ojetéhovozu nejen v autobazarech, zejména při ověřování technického stavu a prověřování původu vozidla, při samotné fyzické prohlídce vozu a uzavírání kupních smluv. Chcete-li si ji prohlédnout, nechte si ji poslat na e-mail na stráncewww.dtest.cz/ojetina.

 

Spotřebitelská práva v novém, která stručně shrnuje všechny podstatné změny v novém občanském zákoníku účinném od 1. ledna 2014 a usnadní spotřebitelům orientaci v nové právní úpravě jejich spotřebitelských práv a povinností.K dispozici na stránce www.dtest.cz/brozura.

 

Jak nespadnout do pasti varuje spotřebitele před riziky nákupu zboží a poskytování služeb při předváděcím a podomním prodeji a dává pomocí vzorového dopisu návod, jak od nechtěné smlouvy odstoupit.K dispozici na stránce www.dtest.cz/past

 

- Stovka triků obchodníků pomáhá spotřebitelům díky informacím vyhnout se četným úskalím, která jim hrozí při nákupech zboží i služeb. Brožura obsahuje přesně sto triků, jimž čeští spotřebitelé podle zkušeností spotřebitelské poradny dTestu nejčastěji musí čelit, a praktická doporučení, jak se jim bránit. Nalézt ji můžete na stráncewww.dtest.cz/triky.

 

Samolepky

 

Nevhazujte reklamu má pomoci od poštovních schránek přeplněných letáky a jinými reklamními nabídkami, kterou musí doručovatelé respektovat pod sankcí pokuty.

Náhled samolepky \"Nevhazujte reklamu\"

Prodejci, nezvoňte, jejímž nalepením dává spotřebitel jasně najevo nezájem o nabídky podomních obchodníků, a tím je může odradit od obtěžujících pokusů se na něho dozvonit.

Náhled samolepky \"Prodejci nezvoňte\"

"Šmejdi" na DVD

Spotřebitelský plakát

Aktuality

 

 

Sbírka Diakonie Broumov

 

Řeznictví Jindřich Uhlíř - každé úterý 10-10:30 na parkovišti

 

Prosba na ty, kteří odezvdávají sběr do sběrny v Libřicích (ale i do jiných sběren)

Firma EKO-KOM vyplácí obci bonusy za vytříděný sběr (železo, ostatní kovy, papír, atd.)

Obracíme se proto s prosbou na občany, kteří tento sběr odevzdávají, aby potvrzení o odevzdání sběru do sběrny dali na obecní úřad, případně paní Markétě Štefanové na poštu.

Potřebujeme jako doklad pouze tento papírek (musíme při žádosti o vyplacení bonusu dokládat, že občané skutečně sběr třídí).

Vyplacené částky samozřejmě zůstávají tomu, kdo sběr odevzdal (nám jde o druh sběru a jeho odevzdané množství).

 

Svoz komunálního odpadu zde...

 

Zooflor rozvoz krmiv

Kulturní akce

 

Vítání občánků 13.9.2014

Dne 13. září proběhlo pod patronací Obecního úřadu v Libřicích vítání občánků, kteří se v obci narodili během posledního volebního období.

Vítání proběhlo v hostinci U Špatenků.

Našim malým občánkům přejeme, aby se jejich životní příběhy odvíjely co nejvíce radostně a aby se vždycky rádi vraceli nejen ke svým rodičům, ale i do naší krásné obce.

Fotografie zde...

 

 

Dýňování 2014

Fotogalerie z akce zde...

 

Vítání občánků 6.6.2010

Dne 6. června proběhlo pod patronací Obecního úřadu v Libřicích vítání občánků, kteří se v obci narodili během posledního volebního období.

Vítání proběhlo v hostinci U Špatenků. Přítomné přivítal místostarosta Jiří Budinský, slavnostní atmosféru pak dotvářel dětský pěvecký sbor při ZŠ Černilov pod vedením paní učitelek Štarhové a Filipové, který zazpíval 3 veselé dětské písničky.

Poté následoval projev starostky Evy Hynkové. Po něm byli noví občánkové  jednotlivě přivítání do řad naší obce. Rodiče svým podpisem stvrdili slib vychovat ze svého potomka dobrého člověka.

Každé děcko dostalo z rukou místostarostů Jana Špatenky a Jiřího Budinského dárek - holčičky panenku a kočárek, kluci velké auto. Do obecní kroniky byl každý občánek spolu se svými rodiči na památku vyfocen.

A koho jsme vítali :

Matyáš Fejfar - 9. října 2006

Tereza Jůnová - 18. května 2007

Zoi Svilia - 20. dubna 2008

Anastázie Slánská - 10. září 2008

Nikol Špatenková - 8. března 2009

Matouš Pizúr - 14. března 2009

Lukáš Horáček - 1. května 2009

Jan Horák - 28. srpna 2009

Václav Vernar - 3. října 2009

Jan Feifer - 9. října 2009

Pavel Hejcman - 28. ledna 2010

Viktorie Fejfarová - 5. února 2010

Dodatečně byl na OÚ přivítán Matěj Kořínek - 6. srpna 2008 ( rodina se nemohla zúčastnit)

Vítání občánků navštívilo hodně rodinných příslušníků, takže sál byl hojně zaplněn.

Dle reakcí přítomných lze soudit, že se vítání našich nových občánků vydařilo a přítomní budou mít po celý život hezkou vzpomínku.

Takže naši noví občánkové -

přejeme vám, aby se váš životní příběh odvíjel co nejvíce radostně a abyste se vždycky rádi vraceli nejen ke svým rodičům, ale i do naší krásné obce.

 

Fotografie zde...

 

Čarodějnice 2009

Ke konci dubna se konalo již tradiční pálení čarodějnic, jemuž předcházel pro dospělé čarodějnický rej, konaný v sobotu před samotným upálením čarodějných dam s bradavicemi, kočkami a všemožnou havětí. Již na této akci však nebyl problém potkat různé roztodivné bytůstky, čarodějnicemi a čaroději začínaje a kostlivci konče. Všichni zůčastnění se velice bavili a určitě se těší na další rejdění, které bude příští rok.

 

 V den samotného pálení čarodějnic (v jeho podvečer) se konal lampiónový průvod dětí, který byl doprovázen krásnými čarodějkami a jeho trasa byla počata na parkovišti u kostela. Cílem byl sportovní areál za kterým, již byla nachystána hranice pro čarodějné dámy. Před samotným zapálením byly na vršek přidělány loutky čarodějnic, aby se tam nemusely posadit již zmíněné krásné čarodějnice.

 

Fotografie zde...

 

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika