Obec nabízí svým občanům

prostřednictvím D-testu

poradenství, příručky,

samolepky zdarma! Více info:

D-Test nabídka zdarma!

 

MRČ Závěrečný účet 2019 - návrh

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 18.05.2020

Sejmuto: 22.06.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Eva Hynková

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika