Obec nabízí svým občanům

prostřednictvím D-testu

poradenství, příručky,

samolepky zdarma! Více info:

D-Test nabídka zdarma!

 

Inventarizace majetku k 31. 12. 2019

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 12.11.2019

Sejmuto: 30.11.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Eva Hynková

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika