Obec nabízí svým občanům

prostřednictvím D-testu

poradenství, příručky,

samolepky zdarma! Více info:

D-Test nabídka zdarma!

 

Územní rozhodnutí o umístění stavby SPCom

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 03.07.2019

Sejmuto: 22.07.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Eva Hynková

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika