Obec nabízí svým občanům

prostřednictvím D-testu

poradenství, příručky,

samolepky zdarma! Více info:

D-Test nabídka zdarma!

 

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 04.05.2019

Sejmuto: 25.05.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Eva Hynková

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika