Obec nabízí svým občanům

prostřednictvím D-testu

poradenství, příručky,

samolepky zdarma! Více info:

D-Test nabídka zdarma!

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - SK Slavia Libřice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
sk-slavia-dotace-na-rok-2019.pdf

Vyvěšeno: 16.01.2019

Sejmuto: 31.01.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Eva Hynková

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika