Obec nabízí svým občanům

prostřednictvím D-testu

poradenství, příručky,

samolepky zdarma! Více info:

D-Test nabídka zdarma!

 

Závěrečný účet, závěrka, audit, náprava za rok 2013

Označení (jednací číslo): HO/05/2014

Popis (anotace):

Závěrený účet
Výkaz zisku a ztráty
Kontrola vnitrovýkazových vazeb
Rozvaha
Příloha
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření


Vyvěšeno: 17.05.2014

Sejmuto: 06.06.2014

Zveřejnil (zodpovídá): Eva Hynková

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika