Obec nabízí svým občanům

prostřednictvím D-testu

poradenství, příručky,

samolepky zdarma! Více info:

D-Test nabídka zdarma!

 

Nabídka pachtovného

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 07.02.2018

Sejmuto: 13.03.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Eva Hynková

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika