Obec nabízí svým občanům

prostřednictvím D-testu

poradenství, příručky,

samolepky zdarma! Více info:

D-Test nabídka zdarma!

 

Pronájem pozemků ve vlastnictví státu v k.ú. Libřice

Označení (jednací číslo): I03/2015

Popis (anotace):

Pronájem pozemků ve vlastnictví státu v k.ú. Libřice


Vyvěšeno: 06.08.2014

Sejmuto: 21.08.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Eva Hynková

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika