Obec nabízí svým občanům

prostřednictvím D-testu

poradenství, příručky,

samolepky zdarma! Více info:

D-Test nabídka zdarma!

 

Úřední deska

Termíny zasedání

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
31.03.2020 31.05.2020 NOUZOVÝ STAV Změna termínu zasedání zastupitelstva OBCE
Eva Hynková
12.11.2019 31.12.2020 Termíny zasedání zastupitelstva obce pro rok 2020
Eva Hynková

Mikroregion Černilovsko

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.06.2019 30.06.2020 MRČ - Rozpočtové opatření č.1/2019
Eva Hynková
16.03.2019 30.06.2020 Mikroregion Černilovsko NÁVRH ZÁV. ÚČTU
Eva Hynková
16.03.2019 30.06.2020 Mikroregion Černilovsko ROZPOČET na rok 2019
Eva Hynková

Hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.03.2020 28.02.2021 Rozpočtové opatření č.1/2020
Eva Hynková
18.01.2020 28.02.2021 SK Slavia veř. právní smlouva o dotaci na r. 2020
Eva Hynková
14.01.2020 31.01.2021 Rozpočet obce na rok 2020
Eva Hynková
10.12.2019 31.12.2020 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022
Eva Hynková
16.01.2019 31.01.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - SK Slavia Libřice
Eva Hynková
20.12.2018 30.06.2022 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
Eva Hynková

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.12.2019 31.12.2025 Knihovní řád Místní knihovny s přílohami
Eva Hynková
19.08.2019 19.08.2021 Žádost o informaci dle 106/1999 Sb.
Eva Hynková

Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.04.2020 31.05.2020 Usnesení vlády č. 150 - 153
Eva Hynková
06.04.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (kůrovec, zalesňování)
Eva Hynková
18.03.2020 31.05.2020 Usnesení vlády
Eva Hynková
18.03.2020 31.05.2020 Rozhodnutí hejtmana č. 2
Eva Hynková
18.03.2020 31.05.2020 Usnesení vlády 106 - 108
Eva Hynková
14.01.2020 30.01.2025 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
Eva Hynková
14.01.2020 30.01.2025 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o poplatku za komunální odpad
Eva Hynková
14.12.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy - MZE
Eva Hynková
14.09.2019 31.12.2025 Nařízení obce 3/2015 - zimní údržba komunikací
Eva Hynková
31.08.2019 31.12.2023 Neznámý vlastník pozemků
Eva Hynková
31.08.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - zalesňování
Eva Hynková
06.04.2019 05.10.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Eva Hynková
16.09.2017 31.12.2020 Veřejná vyhláška - neznámý vlastník polí
Eva Hynková

Informace pro občany

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
31.03.2020 31.05.2020 Usnesení vlády č. 140 - 142
Eva Hynková
27.03.2020 31.10.2020 Usnesení vlády č. 133 - 137
Eva Hynková
24.03.2020 31.05.2020 Koronavirus: Sbírka zákonů 122 - 128
Eva Hynková
20.03.2020 31.05.2020 Mimořádné opatření - doba nákupů
Eva Hynková
20.03.2020 31.05.2020 Prokazování totožnosti - prošlý OP
Eva Hynková
20.03.2020 31.05.2020 Instrukce k nakládání s odpady v době nákazy
Eva Hynková
20.03.2020 31.05.2020 HEJTMAN - informace, doporučení
Eva Hynková
13.03.2020 13.04.2020 NOUZOVÝ STAV
Eva Hynková
13.03.2020 13.04.2020 OPATŘENÍ VLÁDY- PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ COVID-19
Eva Hynková
09.03.2020 09.03.2021 Mimořádné opatření - zákaz návštěv (Coronavirus)
Eva Hynková
04.03.2020 30.04.2020 Coronavirus - doporučení Královéhradeckého kraje
Eva Hynková
06.08.2014 21.08.2020 Pronájem pozemků ve vlastnictví státu v k.ú. Libřice
I03/2015 Eva Hynková

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika